BAN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

I. Giới thiệu chung:

 • Ban Hành chính tổng hợp, với tiền thân là Ban Hành chính trực thuộc Cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
 • Được thành lập ngày 27/01/2016 với sự tổ hợp của các bộ phận: Kế hoạch tổng hợp, vật tư thiết bị, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất lượng bệnh viện và Ban Hành chính.

II. Chức năng – Nhiệm vụ

Ban Hành chính tổng hợp là ban nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Trưởng Cơ Sở và chịu trách nhiệm về toàn bộ các công việc:

 • Hành chính: Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, văn thư, đảm bảo vệ sinh chung và trật tự an ninh chung toàn bệnh viện.
 • Kế hoạch tổng hợp: Điều phối công tác giữa các khoa, đơn vị, đảm bảo đôn đốc các khoa, đơn vị thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện, xây dựng và đôn đốc thiết lập hệ thống bảo hiểm y tế tại Cơ sở.
 • Quản trị thiết bị: Quản lý toàn bộ tài sản của Cơ sở, đề ra kế hoạch dự trù, mua sắm, duy tu, sửa chữa thiết bị.
 • Tổ chức nhân sự: Lập kế hoạch, tổ chức sắp xếp và đào tạo nguồn nhân lực toàn Cơ sở, quản lý và để ra các kế hoạch thi đua khen thưởng cho các cán bộ viên chức.
 • Kiểm soát nhiễm khuẩn: Kiểm tra và giám sát công tác vệ sinh buồng bệnh, vệ sinh an toàn lao động cho nhân viên toàn Cơ sở, điều hành mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Quản lý chất lượng bệnh viện: Lập kế hoạch và hỗ trợ các khoa, đơn vị xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện hàng năm.
 • Công nghệ thông tin: Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin giới thiệu Cơ sở đến với nhân dân, hoàn thiện hệ thống quản lý nội viện (trang điều hành tác nghiệp nội bộ), hoàn thiện công tác khám chữa bệnh bằng phần mềm điện tử.
 • Kế hoạch phát triển: quảng cáo hình ảnh bệnh viện đến với công chúng, lập kế hoạch phát triển bệnh viện, tổ chức các hợp đồng khám sức khỏe, tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí.

Sơ đồ tổ chức Ban Hành chính tổng hợp

III. Thế mạnh

 • Nguồn nhân lực trẻ: với nhiều tâm huyết và đoàn kết, một lòng chung sức để Cơ sở ngày càng phát triển vững mạnh.
 • Được sự chỉ đạo sát sao từ phía Lãnh đạo bệnh viện nói chung và Trưởng Cơ sở nói riêng, Ban Hành Chính tổng hợp ngày càng có đường lối rõ ràng, chi tiết cụ thể trong từng công việc, từng kế hoạch công tác, định hướng và tham vấn Trưởng Cơ sở trong các công việc mà Ban chịu trách nhiệm.

IV. Định hướng phát triển

 • Nâng cao trình độ chuyên môn và hành chính cho từng nhân sự của Ban.
 • Thực hiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, lịch sự và an toàn.
 • Định hướng phát triển thêm nhân sự, để các công tác đảm bảo chất lượng và số lượng.